Waar staan we voor

Leerdam is Millennium Gemeente. Dit betekend dat de gemeente meedoet met een landelijke, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgezette actie om te helpen om de door de Verenigde Naties opgestelde millenniumdoelstellingen te halen.

Team2015 geeft het project Leerdam Millennium Gemeente vorm. De inzet van Team2015 bestaat onder andere uit voorlichting en communicatie, faciliteren van projecten en het organiseren van activiteiten.

Het Team2015 staat voor het vergroten van de bewustwording, het creëren van draagvlak en de inzet voor de Millenniumdoelen bij de bevolking van Leerdam. Het motto van Team 2015 is Millennium Gemeente voor en door wereldburgers.

Global Goals - Millennium doelen