logo

voor en door wereldburgers 
                                                                                                                                                         
doel-1 doel-2 doel-3 doel-4 doel-5 doel-6 doel 7 doel 8

home       links       contact
wie zijn wij    waar staan we voor    wat willen wij bereiken    wat doen wij    laatste nieuws    millenniumtips    fotoalbum

    laatste nieuws
                                                                                                            
                                                                                   
logo team2015

Millenniumtip van de week

Een cadeau geven en de wereld een beetje beter maken. Dat kan bijvoorbeeld als je naar de Wereldwinkel gaat om je cadeaus voor Sinterklaas of Kerst te kopen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria ingekocht.

 

mil.markt

                   

Wat is er bereikt met de Millenniumdoelen 2000-2015?

2015 was het laatste jaar van het Millenniumprogramma 2000-2015. De doelen waren:

mil.doelen

Een VN-publicatie uit 2014 wijst uit dat het terugdringen van wereldwijde armoede op schema ligt.  

    Dat goede nieuws betekent dat:

·         extreme armoede sterk is afgenomen

     ·         9 van de 10 kinderen naar school gaan, bijna evenveel jongens als meisjes

     -        kindersterfte en moedersterfte bijna is gehalveerd

     ·         3,3 miljoen sterfgevallen door malaria zijn voorkomen

     ·         bestrijding  van tuberculose, hiv en aids op koers ligt

     ·         meer mensen schoon drinkwater hebben (89% in 2011)

     ·         2 miljard mensen toegang kregen tot veiliger sanitair

De nieuwe VN-afspraken voor 2015-2030 over armoedebestrijding en duurzaamheid

Van 25 tot 27 september 2015 zijn op de VN-top in New York voor de periode 2015-2030  wereldwijd nieuwe afspraken gemaakt  op het gebied van de Millenniumdoelen.

Er komt, naast de bestaande, een aantal nieuwe uitdagingen. Algemeen werden de oude doelen te beperkt gevonden. Zij waren vooral gericht op sociale ontwikkeling, educatie, gezondheidszorg. Nu zal er ook meer aandacht komen voor aspecten van duurzame, economische ontwikkeling en vrede en veiligheid.

Het gaat in deze nieuwe periode om de volgende 17 nieuwe doelen:

 

nieuwe doelen

De inzet van het team rond de nieuwe doelen

Team2015 zal in goede samenwerking met de gemeente Leerdam uitvoering aan geven aan de nieuwe doelen.

Het team is er van overtuigd dat we vanuit Leerdam een fantastische bijdrage kunnen leveren, waarbij overigens lang niet alle 17 doelen binnen het bereik van het team liggen. Het team wil zich vooral gaan richten op 6  doelen. Dat zijn:

·         Uitbannen van alle vormen van armoede

·        Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

·         Gezondheidszorg voor iedereen

·         Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

·       Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment voor vrouwen en meisjes

·         Schoon water en sanitair voor iedereen

 
Als inwoner van Leerdam kun je soms tegen de wereldproblemen aan kijken met het gevoel van een muis tegenover een olifant. Team2015 laat zich niet afschrikken en gelooft dat de wereld, juist door positieve, lokale initiatieven, een betere plek wordt voor iedereen!

 

 

 

      

.

 

 

.  
 
Volg ons ook via:
facebook logo twitter logo